Ngā Tikanga

Tikanga

TE KAWA O TE MANAAKI

Kia hou atu au

Mā tātau ki te pō

Mā tātau ki te ao

Tū takotako mai ai

Ki runga tūāpapa

Inā ko te reo

Inā ko ngā tikanga

I kohaina mai

E tuawhakarere e